Krušnohoří a UNESCO

Krušné hory mají zajímavou spojitost s UNESCO, která podporuje jejich výjimečnou hodnotu a přispívá k jejich ochraně. Jedná se o tzv. Krušnohoří / Erzgebirge, což je název pro rozšířenou geologickou a historickou oblast zahrnující českou a německou část Krušných hor.

V roce 2019 bylo Krušnohoří zařazeno na seznam UNESCO jako kulturní krajinný ráz. Tato oblast byla vybrána díky svému významnému kulturnímu a historickému dědictví spojenému s hornictvím a těžbou nerostných surovin. Krušnohoří představuje významné místo pro pochopení a studium evropského hornictví a průmyslového dědictví.

Důležitou součástí kulturního rázu Krušnohoří jsou také tradiční řemesla, která jsou hluboce zakořeněna v historii regionu. Mezi ně patří dřevařské a sklářské řemeslo, výroba keramiky a krajkařství. Tato řemesla byla v minulosti důležitým zdrojem obživy pro místní obyvatele a dodnes jsou považována za významnou součást kulturní identity oblasti.

Zahrnutí Krušnohoří na seznam UNESCO má za cíl zvýšit povědomí o významu a hodnotě tohoto regionu a podpořit jeho udržitelný rozvoj. UNESCO podporuje ochranu kulturního dědictví, zachování tradičních dovedností a rozvoj cestovního ruchu tak, aby přínosy turismu neohrožovaly křehkou rovnováhu této oblasti.

Krušnohoří / Erzgebirge je tedy jedinečným příkladem regionu, kde se příroda, historie a kultura vzájemně prolínají. Díky zařazení na seznam UNESCO je toto pohoří oceňováno a chráněno jako výjimečná světová hodnota, kterou stojí za to objevovat a uchovávat pro budoucí generace.

Montanregion Krušné hory (Montanregion Erzgebirge)

Spolek Montanregion Krušné hory (Montanregion Erzgebirge) je iniciativou, která se zaměřuje na ochranu, propagaci a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Krušných hor, konkrétně na česko-německém pomezí. Byl založen za účelem podpory regionální spolupráce a uznání hodnoty Krušných hor jako významného kulturního a přírodního prostředí.

Spolek Montanregion byl založen v roce 2010 a je unikátní iniciativou, která spojuje českou a německou stranu Krušných hor. Jeho hlavním cílem je propagovat kulturní krajinný ráz Krušných hor a spolupracovat na projektech a akcích, které podporují udržitelný rozvoj regionu.

Jedním z klíčových prvků práce Montanregionu je propagace a rozvoj průmyslového a hornického dědictví Krušných hor. To zahrnuje zachování historických hornických objektů, štol a dolů, které jsou důležitými památkami a svědci bohaté hornické minulosti této oblasti. Spolek také podporuje tradiční řemesla, jako je dřevařství, sklářství a krajkařství, která jsou neodmyslitelně spjata s historií Krušných hor.

Dalším důležitým cílem Montanregionu je podpora udržitelného cestovního ruchu. Spolek se snaží podporovat ekologicky šetrné a odpovědné způsoby cestování a turismu v regionu. Cestovní ruch může být důležitým zdrojem příjmů a rozvoje pro místní komunity, ale je také důležité zajistit, aby turismus nepoškozoval křehkou přírodu a kulturu Krušných hor.

Montanregion Krušné hory také spolupracuje s dalšími organizacemi, místními samosprávami, výzkumnými institucemi a neziskovými organizacemi, aby dosáhl svých cílů a posílil ochranu a propagaci Krušných hor jako jedinečného regionu s bohatým kulturním a přírodním dědictvím.

Díky práci spolku Montanregion je region Krušných hor lépe známý a ceněn jak mezi místními obyvateli, tak mezinárodními návštěvníky. Spolek pomáhá udržovat a zachovávat jedinečný charakter tohoto místa a přispívá k jeho udržitelnému rozvoji i ochraně pro budoucí generace.

Více na webových stránkách

Destinační agentura
Krušnohoří, z.s.

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 17707285
Datová schránka: tedd9xw

Partneři

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Montanregion Krušné Hory