Flóra Krušnohoří

Krušné hory, to malebné pohoří rozkládající se na pomezí České republiky a Německa, hostí bohatou a rozmanitou flóru. Toto horské území nabízí unikátní prostředí pro různorodé rostliny, od květnatých luk až po horské lesy. Pestrá a krásná květinová společenství v Krušných horách přitahují milovníky přírody a botaniky z celého světa.

Květiny horských luk

Jednou z nejohromujících částí flóry Krušných hor jsou horské louky, které jsou v letních měsících pokryty pestrobarevnými květy. Rozkvetlé luky nabízejí úžasnou paletu květin, jako jsou hvězdnice alpská (Aster alpinus), pryskyřník plamatý (Ranunculus acris), a hlaváček jarní (Primula veris). Často zde můžete také spatřit zlatobýl obecný (Arnica montana) a hadí mord červený (Scorzonera humilis), které jsou charakteristické pro alpské a subalpské louky.

Horské lesy

Krušné hory jsou pokryty lesy, které tvoří další významnou část flóry této oblasti. Ve vyšších nadmořských výškách dominují smrkové a jedlové porosty, zatímco na nižších polohách můžeme nalézt dubohabřiny a bučiny. Mezi typické druhy patří smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica) a dub zimní (Quercus petraea).

Kromě toho je lesní podrost bohatý na různé byliny a keře. Lze zde najít kyčel lesní (Daphne mezereum), kostřavu sivou (Festuca altissima), a mnoho dalších druhů rostlin, které tvoří jedinečné a proměnlivé prostředí.

Endemické druhy

V Krušných horách najdeme také některé endemické druhy, což jsou druhy, které se vyskytují pouze v této konkrétní oblasti a nikde jinde na světě. Mezi nimi patří například masožravá rostlina krtičník český (Drosera intermedia), která se vyskytuje na rašeliništích, a zeman obecný (Saxifraga granulata), který kvete na skalnatých svazích.

Ochrana flóry

S ohledem na bohatství a rozmanitost flóry Krušných hor, je ochrana tohoto prostředí velmi důležitá. Mnoho částí pohoří je zařazeno do chráněných území, jako jsou národní parky a přírodní rezervace, což pomáhá uchovat vzácné druhy rostlin a jejich přirozené prostředí. Návštěvníci by měli respektovat pravidla ochrany přírody a nedotýkat se květin a dalších rostlin, aby tak zůstala krása a bohatství flóry Krušných hor zachována pro budoucí generace.

 

 

 

Destinační agentura
Krušnohoří, z.s.

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 17707285
Datová schránka: tedd9xw

Partneři

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Montanregion Krušné Hory