Fauna Krušnohoří

Krušné hory, s jejich rozmanitým reliéfem a bohatou přírodou, nabízejí ideální prostředí pro rozmanitou a zajímavou faunu. Toto malebné pohoří, táhnoucí se podél hranice mezi Českou republikou a Německem, hostí mnoho druhů živočichů, od vzácných a chráněných až po běžné a dobře adaptované na život v horách.

Savci

V Krušných horách žije mnoho druhů savců, které se přizpůsobily specifickým podmínkám této oblasti. Mezi tyto savce patří například kamzík horský (Rupicapra rupicapra), který je ikonickým zástupcem alpské fauny, až sem zasáhlo v 19. století jeho vysazení. Dalším zajímavým druhem je rys ostrovid (Lynx lynx), který se postupně vrací do pohoří po mnoha desetiletích, kdy byl v této oblasti vyhuben.

Častým obyvatelem Krušných hor je také srnec obecný (Capreolus capreolus) a divoká prasata (Sus scrofa), která v tomto prostředí nalézají dostatek potravy a úkrytu. Z dalších menších savců zde můžeme najít zajíce polního (Lepus europaeus), lasice (Mustela nivalis), a jezevce (Erinaceus europaeus).

Ptáci

Pro milovníky ptáků jsou Krušné hory pravým rájem. Mnoho druhů zde nachází svůj domov nebo tu nachází ideální místo pro hnízdění během letních měsíců. Mezi zdejší zástupce patří orlovec říční (Haliaeetus albicilla), který je jedním z největších dravců Evropy, a orel mořský (Pandion haliaetus), který je velmi vzácný a ohrožený druh.

Mezi další běžné druhy patří káně lesní (Buteo buteo), puštík obecný (Strix aluco), lejsek šedý (Muscicapa striata) a červenka obecná (Erithacus rubecula). V zimních měsících můžete také spatřit krásné ptáky jako je čírka obecná (Carduelis carduelis) a čáp černý (Ciconia nigra).

Obojživelníci a plazi

Krušné hory jsou domovem mnoha druhů obojživelníků a plazů. V horských potocích a jezerech můžete zahlédnout čolka velkého (Triturus cristatus) a čolka horského (Triturus alpestris). Za teplých letních nocí se toulají po lukách a lesích ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

Hmyz a jiní bezobratlí

Bohatství Krušných hor nekončí u savců a ptáků. Zdejší ekosystémy jsou domovem mnoha druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Různorodé rostliny a biotopy podporují pestrost druhů motýlů, pavouků, brouků a mnoho dalších malých tvorů, kteří hrají klíčovou roli ve stravovacích řetězcích a ekosystémových službách.

Fauna Krušných hor je prozkoumávána a monitorována ochranářskými organizacemi a vědci, aby bylo možné efektivně chránit a zachovat tuto pestrou biodiverzitu. Návštěvníci Krušných hor mají výjimečnou příležitost pozorovat život v horách a obdivovat krásu zdejší přírody a fauny.

 

 

 

Destinační agentura
Krušnohoří, z.s.

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 17707285
Datová schránka: tedd9xw

Partneři

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Montanregion Krušné Hory