Erzgebirge/Krušnohoří na seznamu UNESCO už 5 let

zúčastnili jsme se oslav v Olbernhau

V roce 2019 byla hornická oblast Erzgebirge/Krušnohoří zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Asociace světového dědictví slaví rok výročí speciálními akcemi. Jedním z vrcholů byla oslava Dne světového dědictví UNESCO. 2. června se v areálu Saigerhütte Grünthal v Olbernhau konala ústřední oslava.

Organizátory dne byl spolek Welterbe Montanregion Erzgebirge, Tourismusverband Erzgebirge (TVE), Saský zemský spolek horníků, hutí a hornických spolků a město Olbernhau. Oslavy Dne světového dědictví doprovázela také kampaň Svobodného státu Sasko "Takto funguje Sasko".

Pestrý program potěšil četné hosty, mezi nimiž byli saský premiér Michael Kretschmer, přednosta okresu Krušnohoří Rico Anton, starosta Olbernhau Jörg Klaffenbach, poslanci saského zemského sněmu i členové hornických, hutních a hornických spolků, horské kapely, pěvecké sbory a orchestry.


"Jsme místo světového dědictví" - s neuvěřitelnou radostí, hrdostí a výrazem našeho sebeobrazu nesou obyvatelé Krušných hor již 5 let do světa titul světového dědictví UNESCO pro hornický region Erzgebirge/Krunohori let," uvedl ve svém uvítacím projevu přednosta Anton.

Okresní správce zdůraznil, že je pro něj velmi důležité, aby v tento výjimečný den poděkoval všem, kteří se nejrůznějšími způsoby zasazují o hmotný i nehmotný odkaz v Krušných horách a činí tak hmatatelnou historii hornictví a hutnictví.

Jako připomínku 5. výročí udělení titulu Světové dědictví a ocenění odvedené práce s sebou správce městské části přinesl speciálně vyrobené vlajkové stuhy. Ty obdržely všechny členské spolky Saského regionálního sdružení horníků, hutí a hornických spolků se sídlem v Erzgebirgskreis, jakož i zúčastněné spolky z okresů Střední Sasko, Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory a Zwickau i z České republiky. Kromě toho kooperační partneři regionu světového dědictví také potěšili, že z rukou správce okresu převzali vlajkovou stuhu, kterou jim předal na své prohlídce Míle světového dědictví.

Den plný zážitků v Olbernhau byl zakončen mnoha zajímavými aktivitami v areálu akce. Odpoledne se konal koncert světového dědictví s orchestry ze Schneebergu, Olbernhau a Freibergu, než se večer shromáždilo 426 horníků a 250 horských hudebníků na velkou horskou přehlídku. Závěrečný hornický ceremoniál se konal v Saigerhütte pod vedením předsedy Saského regionálního sdružení horníků, hutí a hornických spolků horského mistra Raye Lätzsche a hudebního vedení státního horského hudebního ředitele Jense Bretschneidera.

Výkonný ředitel Asociace světového dědictví Steve Ittershagen byl s akcí spokojen a byl potěšen, že mohl stovky návštěvníků představit místo světového dědictví v Krušných horách.

Den světového dědictví se ale neslavil jen v Olbernhau. Skvělé události se konaly také v celém regionu Montan. Mimo jiné se v Markus-Röhling-Stolln ve Frohnau konal pestrý rodinný den k 30. výročí návštěvnického dolu. Své blahopřání k výročí angažovanému spolku osobně předal okresní správce Erzgebirgskreis.

Další aktuality

Destinační agentura
Krušnohoří, z.s.

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 17707285
Datová schránka: tedd9xw

Partneři

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Montanregion Krušné Hory