Čeká nás Den zaniklých obcí na Ryžovně

Tag der verschwundenen Dörfer am Erzgebirgskamm

Kdyby se v každé zaniklé obci v Krušných horách rozsvítila svíčka, zářilo by celé pohoří. Míst, kde kdysi tepal puls života, aby jej po čase vystřídalo ticho a pusto, je mnoho. Mnohé vesnice byly vysídleny po válce, jiné ustoupily vodě, či dolům. Po domech, kde žili lidé, kostelech, kde byli křtěni a hřbitovech, kam byli uloženi k věčnému odpočinku, nám zbyly památky v podobě fotografií, vzpomínek pamětníků, nebo otisků lidské činnosti v krajině.


Jedno z takových míst si připomeneme v sobotu 23. září, kdy se v místě bývalé obce Ryžovna uskuteční první DEN ZANIKLÝCH OBCÍ. Akce navazuje na tradiční Svatováclavské setkání, které Češi a Němci na Ryžovně společně pořádají již mnohá léta. A na co se můžete těšit?


Na tradiční svatováclavskou mši, hudební vystoupení a kulturní program, dokument o obci Ryžovna a její historii, rozhovory s pamětníky a jejich potomky, nebo na komentovanou procházku s architektem. Na závěr dne pomocí světel rozsvítíme Ryžovnu tak, jak svítila kdysi, když tu ještě žili lidé. Těšíme se na Vaši účast!

Co Vás na akci čeká?

10:00 zahájení akce
10:30 oficiální zahájení, proslovy hostů
11:00 mše svatá | vikář p. Krzysztof Dedek
12:00 hra na harmoniku František Severa & Frank Gottschalk
13:00 koncert CANTUS DE VELAS / lidový sbor
15:00 koncert ZAVĚŠENÝ KAFE / folk-rock
17:00 procházka s přednáškou | architekt Josef Zumr
18:30 film o Ryžovně | Petr Mikšíček
20:00 koncert BIRCHTOWN / folk-rock
21:00 ROZSVÍCENÍ STARÉ RYŽOVNY

A dále…
… výstava, občerstvení, stánky, společná česko-německá lavice a další

Was erwartet Sie bei der Veranstaltung?

10:00 Uhr Beginn der Veranstaltung
10:30 Offizielle Eröffnung
11:00 Heilige Messe Herr | Krzysztof Dedek
12:00 Akkordeonspiel von František Severa & Frank Gottschalk
13:00 Cantus de Velas Konzert
15:00 Zavěšený kafe Konzert
17:00 Rundgang mit Vortrag von Architekt Josef Zumr
18:30 Filmvorführung | Petr Mikšíček
19:30 Birchtown Konzert
21:00 LICHTERSCHAU / DAMALIGES SEIFEN


Ausstellung, Erfrischungen, Stände und mehr


Proč vlastně DEN ZANIKLÝCH OBCÍ?

Krušné hory jsou víc, než jen turistická destinace. Jsou krajinou příběhů a jedinečných lidských osudů. Jejich výjimečná historie, plná vzestupů a pádů, přivedla zdejší hornický region až k zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Rádi bychom připomínali život a dílo našich předků, protože bez pochopení a respektu k minulosti nelze smysluplně rozvíjet Krušné hory do budoucna. Přijďte si s námi 23. září připomenout život v místě, které známe již jen ve vzpomínkách pamětníků a na fotografiích.

Další aktuality

Destinační agentura
Krušnohoří, z.s.

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 17707285
Datová schránka: tedd9xw

Partneři

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Montanregion Krušné Hory