Monika Martykánová - Porcelán

muzea, výstavy, galerie

Tovární 620/15a

20.9. 17:00h  -  10.11.2023 17:00h

Monika Martykánová  - Porcelán

Město Dubí Vás srdečně zve do Domu porcelánu s modrou krví na vernisáž výstavy designérky Moniky Martykánové, která se uskuteční ve středu 20. 9. 2023 od 17 hodin.

Výstava představí jak její poslední díla, která byla věnována porcelánové plastice, tak i dřívější práce, které byly zaměřeny na experimenty s porcelánovým materiálem a prozkoumávání jeho limitů. Mimo tradiční technologický postup práce s porcelánem, tj. lití do sádrových forem, které je základem pro tvorbu jejích plastik, využívá autorka také netradiční postupy. Tím je napodobení dnes velmi populárního strojového 3D tisku, jehož ruční variantu zde reprezentuje projekt 3DIY a jehož inspirací byla paličkovaná krajka. Dále je to lití vrstev porcelánové hmoty na sebe k dosažení různé míry průsvitnosti v díle Lilialis. Autorka tedy ráda kombinuje tradiční formy s novými, středobodem je ale vždy porcelán, který představuje v překvapivých polohách. Všechna díla přitom vznikají s respektem k řemeslu a tradici.

Destinační agentura
Krušnohoří, z.s.

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČ: 17707285
Datová schránka: tedd9xw

Partneři

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Montanregion Krušné Hory